Corle OÜ strateegilisteks ärivaldkondadeks on telekommunikatsioonivõrkude ja elektrivõrkude valdkonnad. Meie tegevus on suunatud välisvõrkude ehitusele ja hooldusele. Ettevõtte peamisteks klientideks on elektrivõrkude ja telekommunikatsioonivõrkude omanikud, teedeehituse- ja taristuettevõtted ning omavalitsused.

 • Telekommunikatsiooni- ja elektrivõrkude projekteerimistööd;
 • Maakasutuse seadustamistoimingute teostamine;
 • Fiiberoptiliste mikrokaablite puhumine mikrotorudesse;
 • Fiiberoptiliste kaablite montaaztööd maakaablitel ja kõrgepinge õhuliinidel;
 • Fiiberoptiliste kaablite mõõtmistööd;
 • Valmisolek fiiberoptiliste kaablite taastamiseks;
 • Fiiberoptiliste kaablite rikete likvideerimine;
 • Tänavavalgustuse ehitustööd;
 • Tänavavalgustuse hooldustööd;
 • Sidekanalisatsiooni, sidekaablite ja sideõhuliini ehitustööd;
 • Sidekanalisatsiooni, sidekaablite ja sideõhuliini hooldustööd;
 • Kuni 35 kv alajaamade, õhuliinide ja kaabelliinide ehitustööd;
 • Kuni 35 kv alajaamade, õhuliinide ja kaabelliinide hooldustööd;
 • Insenertehniline nõustamine.