The new owner of Corle is Priit Uuemaa.

At the end of last year, Priit Uuemaa acquired 100% shares in electricity and communications networks construction company Corle OÜ in Estonia. The transaction was financed by BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF, SCA (BPM), which finances acquisitions and investments in Estonia, Latvia, Lithuania and Poland…

Telekommunikatsiooni- ja elektrivõrkude rajamine.

Corle LLC is a privately held company operating in Estonia. Our core business is electricity and telecommunication network construction and carrying out the maintenance services. Our professional team includes specialists with expertise and experience reaching back for decades. The company’s main customers are electricity and telecommunication network owners, road construction- and infrastructure companies and governments.

Client

We are focused on the needs of the customer and act on the principle – customer’s problem is our problem.

Quality

We are a professional, operational and willing to learn.

Teamwork

We respect, trust, motivate and support each other while being committed to achieve our common goals.

Services.

Corle LLC strategic business areas are telecommunication networks and electrical networks. Our actions are addressed to the external network construction and maintenance. The company’s main customers are electricity and telecommunication network owners, road construction- and infrastructure companies and governments. Our main services are:

 • Telecommunication- and electrical system planning;
 • Land use regularization procedure work;
 • Fiber optics micro cable blowing into micro tubes;
 • Fiber optics assembly work with ground cable and high-voltage overhead lines;
 • Measuring fiber optic cables;
 • Readiness to restore the fiber optic cables;
 • Liquidation of faults in fiber optic cables;
 • Street lighting construction work;
 • Street lighting maintenance work;
 • Construction of cable duct, telecommunication cables and telecommunication open wire lines;
 • Maintenance of cable duct, telecommunication cables and telecommunication open wire lines;
 • Up to 35 kV substations, overhead lines and cable construction;
 • Up to 35 kV substations, overhead lines and cable lines maintenance work;
 • Technical engineer consulting.

Our professional team includes specialists with expertise and experience reaching back for decades. In our actions we follow the principals of our values – CLIENT, QUALITY and TEAMWORK, which is the basis for our decisions and organizing our daily work.

Client – we are focused on the needs of the customer and act on the principle – customer’s problem is our problem.

Quality – We are a professional, operational and willing to learn.

Teamwork – we respect, trust, motivate and support each other while being committed to achieve our common goals.

Our corporate governance through the balanced scorecard, where the importance is on perspective’s development and ongoing staff training. As employers, we believe that to achieve a sustainable growth, we train our crew members in accordance with their responsibilities in professional, managerial, and financial level. Our team consists of approximately 50 employees, of which the best specialists work experience reaches back for decades. Our team has 7 high graduates that are the best professionals in their field.

Läbi kvaliteetse elektri- ja telekommunikatsioonivõrkude ehituse ja hoolduse loome klientidele ja omanikele täiendavat lisandväärtust.

Tahame olla partnerite esimeseks valikuks elektri- ja telekommunikatsioonivõrkude ehituse ja hoolduse teostamisel.

Juhtkond kehtestab juhtpõhimõtted, lähtudes standardi ISO 9001, ISO 14001, EVS 18001 nõuetest ning kohustub juhtimissüsteemi pidevalt parendama.

 

Kvaliteedialased juhtpõhimõtted

 • Oleme orienteeritud pikaajalisele võidan-võidad koostööle, pidades tähtsaks nii klientide, töötajate kui ka omanike jätkuvat rahulolu;
 • Saavutame kliendi rahulolu ja usalduse kliendiga kokkulepitud tegevuste korrektse ja tähtaegse täitmise abil;
 • Teostame mõõtmisi kindlaksmääratud meetodite ja klientide nõuete kohaselt;
 • Meie töötajad on motiveeritud, koostöövalmid, usaldusväärsed ja väärikad partnerid, kes osalevad otsuste vastuvõtmises, teostamisel ja ettevõtte kui terviku pideval arendamisel.

 

Keskkonnaalased juhtpõhimõtted

 • Peame oluliseks säästlikku ressursikasutust;
 • Teadvustame ettevõtte töötajatele ja koostööpartneritele kehtivaid õiguslikke keskkonnaalaseid nõudeid ja kohustume neid täitma;
 • Väldime keskkonna saastamist, jäätmeid käitleme parimal viisil;
 • Samaväärse pakkumise korral eelistame tarnijaid, kelle tegevus on keskkonnateadlik.

 

Töötervishoiu ja tööohutuse alased juhtpõhimõtted

 • Loome ohutu, tervist säästva ja inimsõbraliku töökeskkonna hinnates haigestumiste, õnnetuste ja vahejuhtumite riske; teadvustame nõuete eiramise võimalikest tagajärgedest oma töötajaid ning koostööpartnereid;
 • Teadvustame oma töötajatele ja koostööpartneritele töötervishoiu ja tööohutuse alal kehtivaid õiguslikke nõudeid, kohustume neid täitma ja nõuame nende täitmist koostööpartneritelt;
 • Tervist säästva ja inimsõbraliku töökeskkonna tagamine.